• Home 01
  • home 4
  • Home02
  • Home03
vrijdag 23 augustus 2019
Lettergrootte

In Memoriam:

Op 26 februari 2018 ontvingen wij het bericht dat  is overleden ons erebestuurslid:

Guus Latiers

Guus was lid van zangvereniging Vriendenkring sinds 10-04-1957  en daarmee de nestor van het koor. Tijdens de Caeciliaviering in november 2017 werd hij door voorzitter Maurice Houba gehuldigd b.g.v. zijn 60-jarig lidmaatschap.
Guus vervulde 27 jaar de functie van penningmeester en werd daarna benoemd tot erebestuurslid van het Steyler mannenkoor.

Alhoewel hij niet actief zanger in ons koor is geweest, droeg hij  in belangrijke mate bij aan initiatieven voor een gezonde financiële basis van de vereniging.
Op zijn initiatief kwam eerste grote concertreis naar Noorwegen ( 1972) tot stand. Hierdoor aangespoord volgden er tot en met 2015 nog 8 concertreizen.

Guus is 89 jaar geworden.

Guus Latiers

Guus tijdens de Caecilaviering in 2017

Vóór de repetitie van donderdag 1 maart  werd Guus Latiers herdacht in een 'In memoriam' uitgesproken door voorzitter Maurice Houba.

Op dinsdag 6 maart zal zangvereniging Vriendenkring Guus een laatste muzikale groet brengen tijdens de afscheidsdienst in crematorium 'Yardenhuis van Venlo' te Blerick. Het koor zal een viertal nummers ten gehore brengen. De dienst begint om 11.00 uur..


 

Ledenportaal