• Home 01
  • home 4
  • Home02
  • Home03
vrijdag 23 augustus 2019
Lettergrootte

De nestor van onze vereniging is niet meer.

Met grote droefenis ontvingen wij op 21 februari 2019 het overlijdensbericht van het oudste lid van onze vereniging

Toon Lamers

Toon Lamers

Toon is 89 jaar geworden.
Hij was ruim 31 jaar lid van Vriendenkring en zong in vroegere jaren als tweede tenor in ons koor; daarna ging hij in ruste. Hij bleef onze vereniging trouw volgen en nam uiteenlopende taken bij organisaties van concerten en verenigingsactiviteiten op zich.
Toon was verbonden met een groot aantal Steylerse verenigingen.
Voor zijn sympathie en steun zijn wij hem zeer erkentelijk.

Vóór de repetite van donderdag 21 februari heeft voorzitter Maurice Houba de overleden nestor herdacht in een In Memoriam.

Op woensdag 27 februari heeft zangvereniging Vriendenkring Toon een laatste muzikale groet gebracht tijdens de afscheidsdienst in de benedenkerk van het Missiehuis te Steyl.


 

Ledenportaal