zondag 10 december 2023
Lettergrootte

Vriendenkring viert eindelijk weer Caeciliafeest.

Na twee jaren coronapandemie kon Vriendenkring eindelijk weer haar Caeciliafeest vieren met alle leden en partners.

Op zondag 20 november startten de feestelijkheden met een Eucharistieviering in de Benedenkerk van het Steyler Missiehuis. Pater Franz-Jozef Janick was de voorganger en hij plaatste de viering in het teken van de H.Caecilia met een persoonlijk woord voor alle Vriendenkringleden. Tijdens deze dienst voerde Vriendenkring o.l.v. dirigent Jan Mertens de gezangen van de Russische Mis uit, aangevuld met een aantal toepasselijke werken waaronder ‘Herr,schütze uns’ van P. Tschaikowsky dat voor het eerst ten gehore werd gebracht.. Met het zingen van ‘Ecce quomodo Moritur Justus’ werden de overleden zangers van de vereniging herdacht. De pianobegeleiding was tijdens deze dienst in handen van Wilbert Alberts.

Aansluitend aan deze dankdienst ging het ruim 80 personen tellende gezelschap naar verenigingshome zaal Vriendenkring, waar de feestelijkheden werden voortgezet met ’n uitstekend verzorgde brunch.

Na afloop van de brunch werden een zestal jubilarissen gehuldigd door voorzitter Maurice Houba. De feestelingen, die in het zonnetje werden gezet, waren respectievelijk Jan Klerken, 25 jaar lidmaatschap en Math Timmermans, 40 jaar zanger. Vervolgens viel de eer te beurt aan Charles Helmes, Bart Lebens en Pierre Peters, die allen een halve eeuw lid zijn van het Steyler mannenkoor. Postuum werd de in 2020 overleden bas  en oud-bestuurslid Theo Timmermans geëerd en herdacht; zijn aanwezige echtgenote Annelies ontving een boeket bloemen.  Jubilaris René Thijssen was al eerder, thuis, gefêteerd door voorzitter Maurice Houba t.g.v. zijn 50-jarig lidmaatschap. Alle heren kregen namens de vereniging een zilveren of gouden insigne opgespeld. Peter Verstappen overhandigde namens het Koninklijk Nederlands Zangersverbond het zestal een jubileumspeld plus oorkonde. Aan de partners werd een prachtige bos bloemen uitgereikt.

Na de officiële huldiging werd jubilaris Pierre Peters, lid van toeptafel 7, toegezongen door zijn toepmaten. Een interne receptie was het sluitstuk van de Caecilaviering 2022.

Foto's: Maurice Houba, Rob Timmermans, Els Timmermans en Marcel van Sas

 

Klik op de foto om deze te vergroten


Ledenportaal