Concertreis 1979 naar Israël.

Zangvereniging  'Vriendenkring'  Steyl kan terug zien op een bijzonder geslaagde lsraëltoernee. Van 11-20 oktober 1979 verbleef  het koor in Israël, waar men onder leiding van dirigent Bert Ramakers maar liefst 6 concerten verzorgde. Naast de muzikale  hoogtepunten  kende de  reis ook vele toeristische evenementen. Onder leiding van reisleidster Miep Camps bezocht het uit 63 personen bestaande gezelschap de belangrijkste  plaatsen van het Heilige Land. Thuisbasis was het Sinaïhotel in Tel Aviv.

Op zaterdag 13 oktober werd er een concert verzorgd  in het grootse Jeruzalem Theatre. Nadat de eerste indrukken van dit prachtige theater verwerkt waren, moesten de Vriendenkringers een lichte teleurstelling wegslikken daar de publieke belangstelling niet zo groot was als verwacht. Dit was te wijten aan het feit dat in Israël op die avond een eerste kleurenuitzending op de tv was te zien met een herhaling van het door Israël gewonnen Eurovisie Songfestival. De muzikale prestatie was er niet minder om en ook de solist Ger Withag - aan een majestueuze vleugel begeleid door Ben Benders -kreeg het publiek volledig in zijn ban. Het enthousiaste  publiek betreurde het na afloop dan ook dat de belangstelling niet groter was geweest.

Maandag 15 oktober bezocht het koor Jeruzalem. Bijzonder indrukwekkend was het uitzicht vanaf de Olijfberg. Vervolgens werd de Omar en El Aksa Moskee bezocht en later de Klaagmuur. Spontaan weerklonk aan de Klaagmuur een lied hetgeen het talrijke publiek zeer op prijs stelde.

Vriendenkring in Geboortekerk Bethlehem

Vriendenkring in de Geboortekerk te Bethlehem.

Een bezoek aan Betlehem stond ook op het programma. In de Geboortekerk liet het koor de bezoekers genieten van het favoriete lied 'Boedy'.

Voor dinsdag 16 oktober stonden er drie min of meer officiële optredens op het programma. Allereerst werkte  men mede aan de opluistering van een huldigingsplechtigheid bij het oorlogsmonument Yad Vashem. Deze plechtigheid was bijzonder indrukwekkend en in het bijzijn van o.a.de Nederlandse  Ambassadeur in lsraël drs. C.B. Arriëns, mr. De Vries van het Genootschap lsraël-Nederland en verschillende hoogwaardigheidsbekleders, werden er ook Nederlanders gehuldigd voor hun hulp aan de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Aansluitend volgde een bezoek aan de Nederlandse ambassadeur.

ln  Kyriat  Ono trad het koor op in het cultureel centrum voor een talrijk en aandachtig gehoor. 'Vriendenkring' kan terugzien op een goede uitvoering . De 'Barbier van Sevilla' van Ger Withag  bleek ook hier weer een enorm succes.

Woensdag 17 oktober bezocht men de christelijke  heilige plaatsen in Jeruzalem. Het klooster van de Zusters van Zion, de Via Dolorosa en de  H. Grafkerk. 's Middags werd er een bezoek gebracht aan het lsraël-museum met de Dode Zee-rollen, de Knesseth en de Menorah.

In een later stadium werden o.a. de Negevwoestijn, de Dode zee en Galilea bezocht.

(Bron:  Israëltoernee. Een uitgave van ‘Zangvereniging’ Vriendenkring Steyl)