• Header Ins
  • Headertegastbij2019
  • Home 01
  • home 4
donderdag 17 juni 2021
Lettergrootte

Vriendenkring repeteert met Zoom

Na 17 donderdagavonden zonder repetitie heeft een aantal zangers van Vriendenkring deelgenomen aan een oefensessie: Deze keer on line met behulp van Zoom. De vier initiatiefnemers, Rob, Jos, Huub en Wilbert instrueerden afgelopen week geïnteresseerde zangers en donderdag 4 februari verwelkomde dirigent Jan Mertens 24 Vriendenkringers voor de eerste on-line repetitie van het Steyler mannenkoor. Een drietal muziekwerken werden gerepeteerd: ‘Wo mann zingt’, ‘Ramona’ en ‘What shall  we do’.

De volgende week zal een gesplitste repetitie plaatsvinden: bassen en baritons oefenen samen. Eerst en tweede tenoren zullen ook samen zingen.

 

Klik op een foto om deze te vergroten.


 Toch Caeciliabrunch voor Vriendenkringers.

Naast het opluisteren van een H. Mis is een Caeciliabrunch, waarbij ook alle partners aanwezig zijn,  al jaren een wezenlijk onderdeel van de jaarlijkse Caeciliaviering bij zangvereniging Vriendenkring. Deze viering stond oorspronkelijk gepland op zondag 22 november. I.v.m. de coronamaatregelen kon deze gezamenlijke brunch uiteraard geen doorgang vinden.

Het Vriendenkringbestuur had echter een zeer ludiek alternatief bedacht: Zaterdagmorgen 21 november bezorgden de bestuursleden bij alle Vriendenkringers en beschermvrouw C. Thijssen-Swinkels een pakket met daarin een zeer uitgebreide Caeciliabrunch onder het motto “Toch een klein beetje Caeciliagevoel ……”. Op een bijgevoegde kaart schrijft voorzitter Maurice Houba: “Om iedereen toch een feestelijk gevoel te geven van saamhorigheid en bijzondere verenigingsband, hebben we als bestuur gemeend, uit naam van onze Zangvereniging Vriendenkring persoonlijk een presentje in ’t teken van Caecilia 2020 aan te bieden. Een presentje als pleister op de wonde dat we niks gezamenlijk hebben kunnen doen of betekenen voor mekaar. ’n Bijzonder symbool van vriendschap in deze moeilijke tijd. Juist die vriendschap tekent ons mannenkoor.”

 

Klik op een foto om deze te vergroten.


Christ is born in 2020

Vijfentwintig zangers van zangvereniging Vriendenkring hebben hun medewerking verleend aan de Kerstvideo, welke op initiatief van Wilbert Alberts en Jos Wetzels op 12 december 2020 werd opgenomen in het “glazen Huis” in de achtertuin van Jos. De opname van ‘Christ was born’ werd strikt corona-proof uitgevoerd. De zangers werden opgevangen bij de ingang en kregen instructies voor de opname. Eenmaal binnen in de glazen serre, werden 2 opnames gemaakt; een voor de camera en een achter de microfoon, waarbij een steeds schoongemaakte koptelefoon werd gebruikt. Wilbert had een drievoudige taak in deze; Naast de audio-opnames en de videoregistratie had hij nog een hand vrij om te dirigeren. Het strakke tijdschema (10 minuten per zanger) werd keurig gehandhaafd. Het eindresultaat van dit project vindt u hieronder.De kerstwens van Zangvereniging Vriedenkring uitgesproken door voorzitter Maurice Houba.

(Tekst en foto's Rob Timmermans en Jos Wetzels.)

Klik op een foto om deze te vergroten.


In memoriam: Geert van Gerven

Vanmorgen, vrijdag 20 november 2020, bereikte ons het droevige bericht dat vrij plotseling is overleden na een betrekkelijk lang en ernstig ziekbed:

Geert van Gerven

Geert van Gerven

 

Geert was sinds 13 mei 1971 lid van Vriendenkring, waarvan vele jaren als bestuurslid en actief zanger bij de tweede tenoren. Volgend jaar mei zou hij dus een halve eeuw lid zijn geweest van ons koor. Helaas mocht dat niet zo zijn, hetgeen we zeer betreuren.
Ruim 25 jaar geleden nam Geert afscheid van Vriendenkring als actief zanger wegens zijn verhuizing naar St. Oedenrode. Op afstand bleef hij, als niet-zanger,  het koor volgen en gaf geregeld acte de présence bij activiteiten zoals de viering van het Caeciliafeest.

Het was een voorrecht om hem als lid gekend en meegemaakt te hebben.
Geert is 73 jaar geworden.

-o-o-o-

GeertvanGervenAnnonce

(uit ViaVenlo  d.d.25-11-2020)

 

 


 

Ledenportaal