• home 4
  • Home01
  • Home02
  • Home03
zaterdag 15 juni 2019
Lettergrootte

Vriendenkringer Jan Willemsen onderscheiden in Orde van Oranje Nassau

Donderdagavond, 25 april j.l. ontving onze bas Jan Willems het Erelidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau uit handen van burgemeester Antoin Scholten. Jan ontving de onderscheiding, uitgereikt in het Limburgs Schutterij Museum, voor zijn bijzondere verdiensten voor de schutterswereld en ons koor.

Sinds 1997 is Jan Willems bestuurslid van het Limburgs Schutterij Museum in Steyl. Daarnaast voert hij er diverse werkzaamheden uit. Sinds 2000 is hij zanger bij zangvereniging Vriendenkring en is lid van de technische commissie.

Foto’s: Rob Timmermans

Klik op een foto om deze te vergroten.


Vriendenkring maakt kennis met nieuwe dirigent.

Voorafgaand aan de repetitie van  11 april 2019, maakte  onze nieuwe dirigent Jan Mertens kennis met de bestuursleden, muziekcommissieleden en pianist Wilbert Alberts.  Over en weer werden veel essentiële zaken heel helder besproken.  De verenigingskalender voor dit jaar en 2020 leverde v.w.b. de presentie van de nieuwe muzikale leidsman nauwelijks problemen op.

Vervolgens werd  Vriendenkring’s nieuwe dirigent voorgesteld aan de zangers  en leidde  Jan Mertens voor het eerst de Steyler mannen bij de uitvoering van  Gwahoddiad en The Rose.

Op 4 juli zullen zowel Cor Dorssers als Jan Mertens de directie ter hand nemen in het z.g. ‘DankjeWelkom concert’ in of nabij zaal Vriendenkring.

Op donderdagavond 2 mei start de nieuwe muzikaal leider de voorbereiding voor het  ‘Te Gast bij Vriendenkring concert’ dat gepland staat op 10 november om 15.00 uur in Cultureel Centrum ‘De Haandert’ te Tegelen. Als gast is uitgenodigd  Harmonie Sempre  Avanti uit Tegelen.

Klik op een foto om deze te vergroten.


Cor Dorssers benoemd tot eredirigent van zangvereniging Vriendenkring.

Tijdens de jaarvergadering van 4 april 2018 is besloten om Cor Dorssers te benoemen tot eredirigent van zangvereniging Vriendenkring. Het voorstel van het bestuur werd met een staande ovatie door de leden ondersteund. Cor, die sinds 2001 de muzikale leiding heeft over het Steyler mannenkoor en onlangs te kennen gaf deze taak te willen beëindigen, kreeg deze titel als bewijs van erkenning voor zijn grote verdiensten voor het koor. Cor is een van de langst dienende dirigenten van Vriendenkring. Inmiddels is Jan Mertens benoemd tot 14e dirigent in de 135 jarige bestaansgeschiedenis van Vriendenkring.

CorDorssers eredirigent

Voorzitter Maurice Houba kon maar liefst  60 leden welkom heten. Hij bracht nog eens de gebeurtenissen van het voorbije jaar in herinnering met als hoogtepunten de 19e editie van Steylpromotion en het schitterende 'Te gast bij concert' dat gegeven werd samen met het Kozakkenkoor uit Den Haag. Ook de terugkeer in zaal Vriendenkring voor o.m. de wekelijkse repetitie kreeg de nodige aandacht.
Secretaris John Schwachöfer gaf een uitermate gedetailleerde bloemlezing van de gebeurtenissen in het voorbije verenigingsjaar en eerste penningmeester Karel van Gerven deed verslag van de financiële positie van het zangkoor.
Het aftredende bestuurslid John Schwachöfer werd bij acclamatie herkozen. Jack Stassen, Jan Gielen en Sef Janssen waren alle repetities aanwezig geweest en ontvingen van Theo Timmermans een fles wijn.
Cor Dorssers sprak voor de laatste keer de jaarvergadering toe en keek zeer tevreden terug op een fijne Vriendenkringperiode.
Rond de klok van 22.15 uur sloot een enthousiaste voorzitter de prima verlopen jaarvergadering met de woorden: "Umder Vriendenkring ôs leef is..".

  • Overzicht jaarvergadering.
  • Het bestuur.
  • Verslag kascontrolecommissie.
  • Trouwe repetitiebezoekers: v.l.n.r. Jack Stassen, Jan Gielen, Theo Timmermans (administratie) en Sef Janssen.
  • Dirigent Cor Dorssers spreekt de laatste keer de jaarvergadering toe.
  • Staand eerbetoon aan Cor.

Klik op een foto om deze te vergroten.


Dirigent Cor Dorssers neemt afscheid van Vriendenkring.

Nieuwe muzikale leider: Jan Mertens.

Vanaf 1 maart 2001 heeft Cor Dorssers uit Swalmen de muzikale leiding bij het Steyler koor. In de loop van vorig jaar gaf hij aan te gaan stoppen met zijn carrière als dirigent. Na meer dan een halve eeuw hangt hij de dirigeerstok aan de wilgen. Graag wil Cor gaan genieten van alles, dat het leven hem, zijn echtgenote José en het gezin hen biedt. Voor de kleinkinderen kan hij dan alle tijd vrij maken. Meer dan vijftig jaren heeft hij de muzikale leiding gehad van menig muziekgezelschap en koor. Tot de komende zomervakantie leidt hij Vriendenkring nog en neemt begin juli officieel afscheid van koor en publiek. Ruim achttien jaar was zijn muzikale inbreng kenmerkend voor het mannenkoor, waaraan hij met bijzonder veel ambitie, geestdrift en humor verbonden is. Meer dan achttien jaren leidde Cor Vriendenkring bij menig optreden in binnen- en buitenland en bij diverse concertreizen. Op het moment van afscheid vóór de zomervakantie komen we natuurlijk uitvoerig terug.

Dit heel tijdig aangeven van zijn afscheid bood het bestuur meer dan voldoende ruimte om een deskundige en waardige opvolger te zoeken. Die betrekkelijk korte maar intensieve procedure en zoektocht heeft geleid tot het kunnen aanstellen van een nieuwe dirigent, wiens persoon unanieme instemming genoot van zowel bestuur als muziekcommissie. De heer Jan Mertens, woonachtig te Bilzen in België, is per juli 2019 de opvolger van Cor Dorssers. Nadere informatie over de persoon Mertens verschijnt zeer binnenkort op deze site.

Jan Mertens

 Jan Mertens, de 14e dirigent in de Vriendenkringgeschiedenis.


 

Ledenportaal