maandag 29 mei 2023
Lettergrootte

Koninklijke onderscheiding voor vicevoorzitter.

Rob Timmermans werd vandaag, 25-04-2023, naar het stadhuis van Venlo gedirigeerd om voor een vriend foto's te maken van het feit dat deze vriend een lintje zou krijgen. Tot Rob's grote verbazing werd hij zelf verrast door burgemeester Antoin Scholten en werd hij gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Rob zingt als tweede tenor bij de zangvereniging Vriendenkring en is tevens vicevoorzitter en 2e penningmeester van het Steyler mannenkoor. Met het lidmaatschap en activiteiten in talrijke verenigingen in Tegelen en Steyl, heeft hij deze onderscheiding dubbel en dwars verdiend.

Rob Timmermans

Bestuur, beschermvrouwe,  dirigent en leden feliciteren Rob van harte met deze eretitel.


 

Weer nieuwe zanger bij Vriendenkring.

John Kierkels heeft zich gemeld als nieuw lid bij zangvereniging Vriendenkring. John is de vierde zanger die zich in korte tijd meldde bij het Steylerse mannenkoor en heeft voorheen gezongen bij mannenkoor ‘De Mal-Maaszangers’ uit Belfeld, het mannenkoor dat in oktober 2022 is opgeheven. John zingt bij de baritons en geeft aan dat hij zich heel snel thuis voelde bij Vriendenkring; ‘een warm nest’ volgens de Belfeldenaar.

John Kierkels

Verder sprak John de hoop uit dat meer potentiële zangers zich bij Vriendenkring zullen melden. De repetitieavond van Vriendenkring is op donderdagavond van 20 tot 22.30 uur in zaal Vriendenkring te Steyl. Iedereen is welkom. (27 april Koningsdag en 18 mei Hemelvaartdag vinden er geen repetities plaats.)


Vriendenkring werkt mee aan voorjaarsconcert.

Onder de naam ‘Een muzikale lente’ gaven Koninklijke Harmonie St. Cecilia, harmonie Sempre Avanti en zangvereniging Vriendenkring op zaterdag 22 april een gezamenlijk concert in Cultureel Centrum de Haandert.

Harmonie Sempre Avanti beet het spits af onder leiding van dirigent Jacques Claessens. Onder andere ‘United Youth’ van Henk van Lijnschoten en ‘Choral and Rock Out’ van Ted Huggens stonden op het concertprogramma. 

Vervolgens betrad de Koninklijke Harmonie St. Cecilia onder leiding van dirigent Richard Alberts het podium. Hun programma bestond onder meer uit ‘El Camino Real’ van Alfred Reed en ‘Formule 1 Theme’ van Brian Tyler. 

Het programma van zangvereniging Vriendenkring onder leiding van dirigent Jan Mertens, in twee blokken van 4 nummers uitgevoerd, bestond onder meer uit ‘The way old friends do’ van Benny Andersson en ‘Can’t help falling in love’ van K. Jansen. Verder werd ‘The Rivers of Babylon’ in een bewerking van P.Flammen voor het eerst ten gehore gebracht. Wilbert Alberts begeleidde het koor op de piano.

Na de pauze brachten de Koninklijke Harmonie St. Cecilia en harmonie Sempre Avanti gezamenlijk een drietal werken ten gehore waaronder de ‘Mars der Medici’ van Johan Wichers.

De drie muziekverenigingen besloten het concert met een gezamenlijke uitvoering van ‘The Exodus Song’ van Ernest Gold, in een mooi arrangement van Johan de Meij.

Foto's: Els Timmermans

 

Klik op de foto om deze te vergroten


Veel belangstelling voor jaarvergadering

Voorzitter Maurice Houba, die zijn 9e jaarvergadering leidde, kon 49 Vriendenkringers begroeten en terugblikken op een prima verlopen verenigingsjaar.

Uitgebreid werd stilgestaan bij de financiële positie van het Steyler mannenkoor en met algemene stemmen werd besloten om, na zeven jaar, over te gaan tot een contributieverhoging. Ook zal er tijdens bepaalde evenementen een financiële bijdrage gevraagd worden. Dit werd besloten nadat 1e penningmeester Karel van Gerven de leden inzicht had gegeven in de financiële situatie van het koor. Namens de kascontrolecommissie stelde Jan Joosten voor om de penningmeester décharge te verlenen over het boekingsjaar 2022.

Hierna was het woord aan secretaris Dick de Nijs, die in zijn eerste jaarverslag een keurige en humoristische terugblik gaf op het afgelopen verenigingsjaar.

Oud-bestuurslid Frenk Willems, die altijd garant stond voor het organiseren van perfecte activiteiten werd hiervoor hartelijk bedankt door de voorzitter.

Tijdens de rondvraag werd het bestuur en voorzitter Maurice Houba in het bijzonder bedankt voor hun geweldige inzet voor Vriendenkring waarna de voorzitter de prima verlopen jaarvergadering kon sluiten.

 Klik op de foto om te vergroten


Ledenportaal