De doelstelling van de muziekcommissie is te zorgen voor een passend repertoire  bij de grote diversiteit aan optredens van de vereniging door het jaar. De muziek moet passen bij het niveau van de vereniging, goed in het gehoor liggen en de toehoorders aanspreken.
De muziekcommissie wordt gevormd door de dirigent, tweede dirigent en enkele koorleden, waarbij ernaar wordt gestreefd  een afspiegeling te vormen van het koor.

De muziekcommissie houdt zich bezig met het muzikale beleid van de vereniging. Concerten en repetities van het koor worden door de commissie geëvalueerd. De muziekcommissie adviseert het bestuur bij het bepalen van de algemene muzikale koers van het koor.  Daarbij wordt er rekening gehouden met het muzikale niveau, dat is vastgelegd in de beleidsvisie.
Voorts kan de muziekcommissie advies uitbrengen voor concerten en planningen. De commissie stelt het repertoire van het koor vast  In de muziekcommissie heeft een bestuurslid zitting, die de communicatie met het bestuur voor zijn rekening neemt.
De muziekcommissie verzorgt en beheert de muziek van de vereniging. Tevens verleent de commissie nog diverse faciliteiten rondom repetities en optredens op muzikaal en organisatorisch gebied.

De muziekcommissie van zangvereniging Vriendenkring bestaat momenteel uit:

1e dirigent: Jan Mertens
2e dirigent: Jan Knaapen
Commissievoorzitter Wilbert Alberts
Bestuursvertegenwoordiging Jos Wetzels
 Zangersvertegenwoordiging Ton Dings