Maar liefst zes jubilarissen, goed voor 295 jaren lidmaatschap van het Steyler mannenkoor,  werden gehuldigd tijdens de Caeciliaviering. De zangers, die hun jubileum vierden, zijn respectievelijk Paul Benders (25 jaar lid), Hay Testroote (40 jaar), tweede dirigent Jan Knaapen (50 jaar), koorpreses Maurice Houba (50 jaar) en erevoorzitter Frans Dambacher en Jo Jacobs (beiden 65 jaar lid van Vriendenkring) 

Op zondag 19 november startten de feestelijkheden met een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk te Tegelen. Tijdens deze dienst voerde Vriendenkring o.l.v. dirigent Jan Mertens de gezangen van de Russische Mis uit, aangevuld met een aantal toepasselijke werken. Met het zingen van ‘Ecce quomodo Moritur Justus’ werden de overleden zangers van de vereniging herdacht. De pianobegeleiding was tijdens deze dienst in handen van Wilbert Alberts.

Aansluitend aan deze dankdienst ging het ruim 70 personen tellende gezelschap naar verenigingshome zaal Vriendenkring, waar de feestelijkheden werden voortgezet met ’n brunch.

Na afloop van de brunch werden de jubilarissen gehuldigd met een persoonlijk woordje door vice-voorzitter Rob Timmermans. De heren kregen namens de vereniging een zilveren of gouden insigne opgespeld. Will Selen overhandigde namens het Koninklijk Nederlands Zangersverbond Limburg het zestal een jubileumspeld plus oorkonde. Aan de partners werd een prachtige bos bloemen overhandigd.

Hay Huys luisterde het geheel muzikaal op met zijn accordeon.

Klik op de foto om deze te vergroten.